Dourlein Accountants & Adviseurs staat voor een persoonlijke, pro-actieve klantbenadering en professionele dienstverlening.

Onze belangrijkste drive is het leveren van toegevoegde waarde aan onze klanten door gedreven, enthousiaste medewerkers.

De toegevoegde waarde van het kantoor is met name het toekomstgericht, zowel als accountant maar zeker ook als collega-ondernemer, kunnen meedenken met de klant, waarbij interesse in wat de klant beweegt centraal staat.

Door de beperkte omvang van het kantoor is het kantoor laagdrempelig en zijn de communicatielijnen kort.

Al onze medewerkers zijn derhalve (in meer of mindere mate) bekend met de klant. De klant is bij Dourlein Accountants & Adviseurs dan ook geen “nummer”. De medewerkers hebben een no nonsense mentaliteit waardoor zij goed toegankelijk zijn.

Uiteraard worden de administratieve werkzaamheden adequaat verricht. Daarnaast leiden ontwikkelingen op het vakgebied tot op maat toegespitste adviezen. Zo willen wij meer bieden dan het slechts administratief vastleggen van het verleden.

Persoonlijk

De geringe omvang van het kantoor met een platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen vormt de basis voor de persoonlijke benadering en bediening van de klanten.

Om te komen tot een optimale dienstverlening is het essentieel dat alle ins en outs van klanten bekend zijn. Derhalve is er meerdere malen per jaar contact met de klant en onze medewerkers.

De tijdens deze contacten op te bouwen persoonlijke relatie vormt de basis voor een optimale en op maat gesneden persoonlijke dienstverlening.

Pro-actief

Dourlein Accountants & Adviseurs vindt het een uitdaging om suggesties aan te dragen waardoor de bedrijfsvoering van de klant verbeteren kan.

Verder streeft het kantoor er naar voor haar klanten een goede financiële balans te realiseren in de zakelijke en privé belangen.

Om hieraan adequate invulling te kunnen geven is de door Dourlein Accountants & Adviseurs geëtaleerde persoonlijke aanpak met als kernbegrippen frequent en persoonlijk contact met de klant, essentieel.

Van de door Dourlein Accountants & Adviseurs verstrekte dienstverlening mag u verwachten dat deze extra impulsen biedt voor u en uw bedrijf.

Professioneel

Dourlein Accountants & Adviseurs staat voor een zakelijk en kwalitatief hoog niveau van dienstverlening. De basis voor het leveren van een kwalitatief goed product ligt besloten in de door de medewerkers genoten gedegen vakinhoudelijke opleidingen.

Om de (vaktechnische) veranderingen te kunnen blijven volgen en “scherp” te blijven heeft Dourlein Accountants & Adviseurs het volgen van opleidingen in het kader van permanente educatie voorgeschreven.

Daarnaast  hecht Dourlein Accountants & Adviseurs veel waarde aan het verspreiden en delen van kennis en ervaring middels “training on the job”.

Dourlein Accountants & Adviseurs heeft zowel binnen als buiten de regio een breed netwerk opgezet waardoor nagenoeg alle dienstverlenende specialismen voorhanden zijn.

Daar waar voor de opdracht specifiek benodigde kennis niet bij Dourlein Accountants & Adviseurs voorhanden is wordt gebruik gemaakt en van dit netwerk en/of doorverwezen naar specialisten binnen het netwerk.

Kwaliteit

Door zowel de overheid als de beroepsgroep en toezichthoudende organen, worden hoge eisen gesteld aan accountantskantoren. Dourlein Accountants & Adviseurs stelt zelf ook hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ter waarborging daarvan werken wij met uitgebreide  procedures en standaarden zoals beschreven in onze handboeken kwaliteitsbeheersing.

In de zomer van 2004 is het kantoor door de Raad van Toezicht van de beroepsorganisatie NOVAA gecontroleerd. De uitkomst van het onderzoek was dat het kantoor volledig voldoet aan de te stellen eisen.

In de zomer van 2009 is het kantoor opnieuw gecontroleerd door het College Kwaliteitsonderzoek van het NIVRA. De uitkomst van het onderzoek was dat het kantoor volledig voldoet aan de te stellen eisen.

In 2015 is het kantoor wederom gecontroleerd door de Raad van Toezicht van de beroepsorganisatie NBA. De uitkomst van het onderzoek was dat het kantoor nog steeds volledig voldoet aan de te stellen eisen.

Vorenstaande componenten bieden als geheel voldoende waarborgen dat de klanten van ons kantoor optimaal en naar de geldende regels worden bediend.

Wij willen onze kwaliteit en klanttevredenheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verbeteren. Wij stellen voor u, onze klanten, alles in het werk om uw opdracht optimaal te vervullen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan zijn wij zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen of suggesties over onze dienstverlening. Ook als u een opmerking heeft over de uitvoering van onze werkzaamheden of over (een van) onze medewerkers, stellen wij het zeer op prijs dat u dit bij ons meldt. Uw opmerking of suggestie zal uiterst vertrouwelijk en serieus worden behandeld.

Binnen ons kantoor hebben wij een klokkenluiderregeling om te waarborgen dat medewerkers en klanten zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om vermeende onrechtmatigheden te melden. Onderstaand is onze klokkenluiderregeling opgenomen.

Klokkenluiderregeling Dourlein Accountants & Adviseurs/Dourlein Registeraccountants

Opmerkingen

U kunt uw opmerkingen of suggesties bij de directie van ons kantoor kenbaar maken via een mailbericht, een brief of telefonisch.

Ons logo

Dourlein Accountants & Adviseurs heeft als bedrijfsfilosofie een persoonlijke, pro-actieve klantbenadering met kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Dourlein Accountants & Adviseurs streeft naar een eenduidige uitstraling.

Deze elementen zij dan ook terug te vinden in het bedrijfslogo van Dourlein Accountants & Adviseurs.

Met een beetje fantasie is in het logo met haar strakke doch tevens ronde lijnen,

de letters van de bedrijfsnaam “D” en “A” terug te vinden.

Verder doet het logo sterk doet denken aan een beeltenis van een persoon, met een naar de linkerzijde gedraaid hoofd, schouders en stropdas danwel komma.

Persoonlijk

Het persoonlijke element is naast de weerslag daarvan in de naam van de oprichter “Dourlein”, terug te vinden in de personificatie van het logo middels de afbeelding van het bovengedeelte van een persoon.

Pro-actieve klantbenadering

Het element van de pro-actieve klantbenadering is afgebeeld middels de “komma” (als alternatieve interpretatie van de stropdas) in het logo.

Er is immers meer achter de spreekwoordelijke komma dan slechts decimalen.

De cijfers zijn, zonder afbreuk te doen aan het belang ervan, immers slechts de weerslag van het feitelijke bedrijfsgebeuren.

De uitdaging voor Dourlein Accountants & Adviseurs is om mede o.b.v. de cijfers door te dringen in het bedrijf en van daaruit eye-openers aan te dragen die bijdragen aan een optimalisatie van de bedrijfsvoering en een optimale afstemming van de zakelijke en privé-belangen van de klanten.

Kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

De gekozen kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe accenten heeft een zakelijke en betrouwbare uitstraling welke naast de strakke doch frisse vormgeving van het logo mede invulling geeft aan het kwaliteitselement.

 

U ziet dat onze bedrijfsfilosofie niet slechts een statisch schrijven is doch getracht wordt dit in alle facetten van ons bedrijf terug te laten komen.

Hopelijk herkent u dit ook in de dienstverlening die onze medewerkers u bieden.

Historie

Per 1 januari 2003 is Dourlein Accountants & Adviseurs, gevestigd te Vlissingen opgericht door Rudy Dourlein.

Na een 10-jarig dienstverband bij twee van de big 4 en een regionaal accountantskantoor, achtte Rudy de tijd rijp om voor zichzelf te beginnen.

Belangrijke motivatie om voor het zelfstandig ondernemerschap te kiezen was het vak van accountant volledig te kunnen uitoefenen naar zijn eigen inzichten.

Daar waar bij andere kantoren sterk de nadruk ligt op jaarlijkse omzetgroei en hoge productiviteit van werknemers, ligt bij Dourlein Accountants & Adviseurs primair de nadruk op het realiseren van een toegevoegde waarde die de klant ook als zodanig ervaart door  gedreven medewerkers die plezier in hun werk hebben.

Het kantoor is per 1 januari 2003 met slechts 3 klanten gestart.

Door autonome groei, is Dourlein Accountants & Adviseurs inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig en gerenommeerd accountantskantoor in de regio.

Het kantoor is volledig geëquipeerd om klanten optimaal te kunnen bedienen.

Vanwege de groei is het kantoor sinds 2007 gevestigd aan in het representatieve pand aan de Zeilmarkt 10 te Vlissingen.

Deze substantiële autonome groei, toont aan dat ook het ondernemerschap, Dourlein Accountants & Adviseurs niet vreemd is.