Rudy A. Dourlein RA AA.

Rudy Dourlein (9 december 1967) is de oprichter van het gelijknamige kantoor.

Rudy is afgestudeerd aan meerdere HBO-instellingen en heeft daar zijn AA-titel en 3 bachelor titels gehaald. Daarnaast is Rudy aan de universiteit afgestudeerd als postdoctoraal Registeraccountant.

Rudy is gedurende 1992 t/m 2002 werkzaam geweest bij twee big 4 en één regionaal accountantskantoor. Rudy is daarbij overwegend werkzaam geweest in de accountantscontrole en samenstelpraktijk waarbij hij zowel lokale MKB-ondernemingen en vrije beroeps beoefenaren als internationaal opererende multinationals heeft bediend. In de latere jaren heeft Rudy zijn vaardigheden aangaande het optreden als adviseur en sparringpartner voor de klanten verder ontwikkeld. Door zijn eigen bedrijf is daar tevens “ondernemerschap” aan toegevoegd. Met het oog op de werkverdeling binnen het kantoor, houdt Rudy zich overwegend bezig met het voeren van besprekingen met en adviseren van klanten. Daarnaast geeft Rudy alle accountantsverklaringen af. Verder neemt hij als deskundige zitting in arbitragecommissies al dan niet voor de Rechtbank. Rudy is gedetacheerd geweest als interim-bestuurder van een kinderopvangorganisatie en controller.

Recentelijk wordt Rudy steeds vaker benaderd om op te treden als bemiddelaar bij echtscheidingen en het oplossen van zakelijke conflicten waarbij hij al zijn zakelijke vaardigheden gecombineerd met soft skills doeltreffend inzet met een positieve afloop voor partijen en voor zover mogelijk optimaal resultaat.

Naast uitoefening van het vak van accountant is Rudy reeds vele jaren werkzaam op het gebied van onderwijs. Zo is hij examinator en geeft hij (gast-)colleges en is hij extern beoordelaar aan de praktijkopleiding van de beroepsorganisatie NBA. Verder is hij mede oprichter en eigenaar van het voormalig particuliere opleidingsinstituut de Accountants Academy. Rudy is ook 10 jaar als toetser verbonden geweest aan de Raad voor Toezicht van de beroepsorganisatie NBA. Naast het hebben van gedegen kennis en ervaring, etaleert Rudy een zakelijke inslag. Desalniettemin heeft hij oog voor de “menselijke kant van de zaak”.

 

Karin Dourlein

Stefan Moes

 

Mario Rentmeester

Jordy van Merrienboer

 

Ruud Meijer

Raeven Buckley