Dourlein Accountants & Adviseurs is een all-round accountantskantoor.
Het kantoor voorziet in een brede range van diensten welke in hoofdlijnen als volgt zijn samen te vatten:

Accountants

Binnen de accountants-poot worden de standaard boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder vallen onder meer:

 • Het verzorgen van de financiële administratie en digitale aangiftes omzetbelasting.
 • Het verzorgen van de salarisadministratie en digitale aangiftes loonheffing.
 • Het opstellen van tussentijdse cijfers en periodieke rapportages.
 • Het samenstellen van jaarrekeningen.
 • Het verzorgen van belastingaangiftes.

 

Registeraccountants

Als onderdeel van het kantoor is in 2005 Dourlein Registeraccountants opgericht
Dit bedrijf houdt zich met name bezig met die activiteiten waarbij er sprake is van Assurance werkzaamheden die leiden tot het afgeven van een accountantsverklaring zoals bij een controle- en beoordelingsopdracht.

Dourlein Registeraccountants is wettelijk bevoegd tot het uitvoeren van niet-wettelijke controles.

Binnen de Registeraccountantspoot worden onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

 • Het verrichten van vrijwillige accountantscontroles.
 • Het verrichten van beoordelingsopdrachten.
 • Het afgeven van accountantsverklaringen.
 • Het uitvoeren van specifieke opdrachten zoals het opstellen van prognoses en controle van subsidieafrekeningen.

Advies & Detachering

Dit onderdeel van het kantoor houdt zich bezig met het geven van allerhande adviezen en het vervullen van verschillende functies en vormen van detachering, zoals:

Advies

 • Het zijn van sparringpartner als accountant en ondernemer
 • Het adviseren bij bedrijfsvoeringvraagstukken waaronder  bedrijfswaardering en overnames. 
 • Het uitvoeren van second opinions.
 • Het optreden als deskundige voor de Rechtbank.
 • Het optreden als arbiter in arbitragezaken en lid van bindend adviescommissies.

Detachering

In de afgelopen jaren is er regelmatig een beroep gedaan door bedrijven op de deskundigheid en flexibiliteit van onze medewerkers.
Daar waar bedrijven in haar administratieve functies al dan niet tijdelijk “handjes”  te kort komen, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van onze medewerkers.

Het grote voordeel van detachering van onze medewerkers is dat zij goed opgeleid zijn en gewend zijn om verschillende typen bedrijven en administraties snel te doorgronden.
Daarnaast zijn onze medewerkers gewend, verschillende administratieve processen en boekhoudkundige programmatuur, zich snel eigen te maken.

Het (tijdelijk) detacheren van ervaren financieel administratieve medewerkers is de oplossing voor bedrijven om invulling te geven aan interne tekorten, zoals bij zwangerschap, vacatures of administratieve achterstanden danwel voor parttime functies .

Dourlein Accountants & Adviseurs detacheert werknemers zowel bij haar “eigen” klanten waar zij huisaccountant is als bij bedrijven die een ander accountantskantoor als huisaccountant hebben.

Gratis Quick Scan

Het kantoor heeft inmiddels de ervaring opgedaan dat er nog veel te winnen is voor zowel ondernemers als particulieren.

Gebleken is dat reeds op basis van het inzien van een jaarrekening en fiscale aangifte, gecombineerd met een goed inhoudelijk gesprek, er doorgaans al direct aanknopingspunten geboden kunnen worden voor verbeteringen.

Zo blijken er vaak op fiscaal vlak nog voldoende mogelijkheden te zijn om belasting te besparen door optimaal gebruik te maken van de fiscale regelingen.

Daarnaast blijkt vaak dat de organisatievorm, financieringswijze, en kostenstructuur aanpassing behoeft.

Klik hier en vraag nu de gratis quick scan aan!

Voor nadere informatie en/of een vrijblijvend gesprek kunt u zich desgewenst tot het kantoor of Rudy Dourlein richten, telefoon 0118-420 555, e-mail info@dourlein.nl