Rudy Dourlein is op een Vaktechnisch Seminar Actualiteiten Pensioen DGA.